Impressum
i wskazówki prawne

Strona internetowa stanowi informację o ofercie firmy:
M4 Sp. z o.o.
Puławska 12/3
PL 02-566 Warszawa

E-mail: info{a}m4films.pl

Sąd rejonowy dla M.St. Warszawy

KRS: 0000746061
NIP: PL6762553864
REGON: 381111833

Prawo autorskie

Zawartości i dzieła zestawione na stronach przez oferującego serwis podlegają polskiemu prawu autorskiemu. Przyczynki osób trzecich są jako takie zaznaczone. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkie sposoby wykorzystania wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora względnie wytwórcy. Zezwala się jedynie na pobieranie lub kopiowanie tej strony do celów prywatnych, nie do celów komercyjnych.